Старата изба-Първенец е построена в края на 19 век. По времето на социализма е превърната в резиденция е ползвана за посрещане на важни гости. Днес разполагаме със собствени лозови насаждения, модерна технология и опитни винари. Радваме се на интереса на множество туристи и ценители и се стремим да превърнем посещението в избата в истинско приключение.